Collector - 2006 till 2016

Believe in the idea

collector Årsredovisning 2016

Missa inte Lena Aplers avsnitt i Framgångspodden Läs Lena Aplers intervju i Årsredovisningen

Året som gått Expandera / minifiera

Ett starkt finansiellt 2016 Expandera / minifiera

Produkter & tjänster

Vi på Collector Bank har en mängd olika produkter och tjänster som förenklar tillvaron för både privatpersoner och företag. För hos oss är det viktigt att arbeta med saker som gör skillnad på riktigt för våra kunder.

Företag Privat

Hållbar utveckling Expandera / minifiera

Vårt hållbarhetsarbete är nära sammankopplat med viljan att bidra till en positivsamhällsutveckling –genom att hela tiden leva och verka enligt våra kärnvärden: etik, engagemang och entreprenörskap. Ett av våra mest viktiga samhällsengagemang är vår verksamhet i Collector Ventures som främjar entreprenörskap och ger möjligheter för nya idéer att växa och ge samhällskraft. Lokalt stödjer vi exempelvis organisationen Mitt Liv, genom att erbjuda mentorskap och praktikplatser för unga kvinnor och män med invandrarbakgrund. I det globala perspektivet arbetar vi med organisationen Hand in Hand, som bland annat gör det möjligt för människor att förändra sin livssituation.

För oss är detta en ständigt pågående process och vi jobbar kontinuerligt med att individer och företag ska kunna utvecklas.

Tillbaka
Öppna i fullskärm